• Nederlands
  • Engels

Sonesto voldoet aan de AVG privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
In de praktijk betekent dit data uw organisatie zowel technisch als organisatorisch de nodige maatregelen moet nemen om de gegevens die betrekking hebben op de privacy van mensen te kunnen waarborgen.

Sonesto en LoQit voldoen volledig aan de gestelde eisen in deze verordening zodat u met een gerust hart gebruik kunt maken van onze producten en systemen.

 

 

Contact

Stel je vraag

  • * velden zijn verplicht.